Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tula Yoga Online

Door het gebruik van de diensten van Tula Yoga Online, verklaar je dat je de hierna genoemde algemene voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat. 

Beschrijving diensten

De dienst van Tula Yoga Online is een online yoga platform. Hierbinnen vallen online yogalessen, cursussen, de yoga community en alle andere zaken die gepresenteerd worden op www.tulayogaonline.nl. Hierna te noemen ‘Dienst’ of ‘Diensten’

Gebruik

Gebruik maken van onze Diensten is ten alle tijden op eigen risico. Omdat de docent niet direct contact heeft met de gebruiker kan hij/zij niet ingrijpen mocht een houding onjuist worden uitgevoerd. Luisteren naar je eigen lichaam en niet voorbij grenzen gaan is daarom enorm belangrijk. Niet iedere les heeft een warming up of cooling down. Dit kun je eventueel zelf toevoegen. 

We raden aan om Tula Yoga Online te gebruiken naast je bezoek aan een yogastudio met gecertificeerde docenten, zodat zij je persoonlijk kunnen assisteren.

In geen enkel geval kan Tula Yoga Online aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve effecten van het gebruik van de Diensten.

Zolang je een actief abonnement hebt kun je deelnemen aan de online lessen en de TYO-community. Wanneer je geen abonnement hebt, maar een cursus hebt aangeschaft krijg je 12 maanden toegang tot de inhoud en de TYO-community.

Account

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van je TYO-account. Om je account te beschermen raden we aan je inloggegevens niet met anderen te delen. Laat het ons zo spoedig mogelijk weten wanneer er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van je account

Eigendom

Alle artikelen, video’s en informatie op www.tulayogaonline.nl is eigendom van Tula Yoga Online v.o.f. Alle toepasselijke wetten moeten worden nageleefd wanneer je onze Diensten gebruikt. Behalve wanneer met uitdrukkelijke toegestaan ​van Tula Yoga Online, mag je en niemand anders het volgende doen: (a) het opslaan, kopiëren, wijzigen of verspreiden van de inhoud die beschikbaar is gesteld op www.tulayogaonline.nl; (b) het compileren of verzamelen van enige inhoud die beschikbaar is op www.tulayogaonline.nl als onderdeel van een database of ander werk; (c) enige geautomatiseerde methode (bijv. robots, spiders) of handmatige processen gebruiken om inhoud van de Diensten te bewaren, op te slaan, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden of door te verkopen; (d) de Diensten of een deel van de Diensten inlijsten of anderszins opnemen als onderdeel van een andere website of dienst; (e) enig deel van de Dienst reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden (inclusief het weergeven van advertenties van derden); (f) het beheer van digitale rechten, gebruiksregels of andere beveiligingsfuncties van de Dienst of enige inhoud die beschikbaar is op de Dienst omzeilen of uitschakelen; (g) de Dienst gebruiken op een manier die de integriteit, prestaties of beschikbaarheid van de Dienst in gevaar brengt; (h) eigendomskennisgevingen (inclusief copyright kennisgevingen) op enig deel van de Dienst of enige inhoud die beschikbaar is via de Dienst te verwijderen, wijzigen of onleesbaar te maken; of (i) persoonlijke of identificerende informatie over een andere persoon opnemen in uw Gebruikersinhoud (hieronder gedefinieerd) zonder de uitdrukkelijke toestemming van die persoon.

Gebruikersinhoud

In verband met de registratie voor een TYO-account, kunnen gebruikers foto’s of ander materiaal of informatie uploaden naar de Dienst (“Gebruikersinhoud”). Je stemt ermee in dat je geen gebruikersinhoud naar de Dienst uploadt, tenzij je die inhoud zelf hebt gemaakt, of als je toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrecht om dit te doen.

Communicatie in de TYO-community (chatruimtes, forums, bulletinboards, gemeenschappen, groepen etc.) of andere openbare of gemeenschappelijke ruimtes van de Dienst zijn geen privécommunicatie. Wees daarom voorzichtig bij het inbrengen van Gebruikersinhoud die persoonlijke gegevens bevatten naar een openbare of gemeenschappelijke ruimte van de Diensten.

Voor alle Gebruikersinhoud die je deelt met Tula Yoga Online, verleen je ons en onze eventuele dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en opvolgers: (a) een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en volledig sublicentieerbare het recht om die Gebruikersinhoud over de hele wereld te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken voor te bereiden, te verspreiden, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk weer te geven over de hele wereld in alle media in verband met de Dienst en de zaken van Tula Yoga Online, inclusief maar niet beperkt tot het promoten van de dienst; en (b) het recht om de naam die u opgeeft te gebruiken in verband met uw Gebruikersinhoud, indien wij daarvoor kiezen. U behoudt alle rechten op uw gebruikersinhoud, met inachtneming van de rechten die in deze voorwaarden aan Tula Yoga Online worden verleend. U kunt uw gebruikersinhoud wijzigen of verwijderen via uw TYO-account of door uw TYO-account te beëindigen, maar Tula Yoga Online mag, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens die zijn afgeleid van uw Gebruikersinhoud bewaren.

Je stemt ermee in om geen materiaal te uploaden naar de Dienst of anderszins via de Dienst materiaal te plaatsen, verzenden, of verspreiden dat: (i) vals, misleidend, onwettig, obsceen, onfatsoenlijk, onzedelijk, pornografisch, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk, opruiend, beledigend, opruiend; (ii) gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd of aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid; (iii) enige plicht jegens of rechten van een persoon of entiteit schendt, inclusief rechten op publiciteit of privacy; (iv) beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden bevat; (v) reclame maakt voor producten of diensten die concurreren met de producten en diensten van Tula Yoga Online of zijn partners, zoals bepaald door Tula Yoga Online naar eigen goeddunken; of (vi) naar het oordeel van Tula Yoga Online verwerpelijk is, een persoon of entiteit beperkt of belet om enig deel van de Dienst te gebruiken of ervan te genieten, of die Tula Yoga Online, zijn gelieerde ondernemingen of gebruikers blootstelt aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

Hoewel Tula Yoga Online niet verplicht is om Gebruikersinhoud te screenen, te bewerken of te controleren, behoudt Tula Yoga Online zich het recht voor, en heeft het absolute discretie, om Gebruikersinhoud op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, afschermen, bewerken of uitschakelen. Je begrijpt dat je door het gebruik van de Dienst kunt worden blootgesteld aan gebruikersinhoud die beledigend, onfatsoenlijk, aanstootgevend of onnauwkeurig is. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige gebruikersinhoud, inclusief enig verlies of schade aan uw gebruikersinhoud.

Privacy

Tula Yoga Online deelt geen persoonlijke informatie van leden en gebruikers met derden. Beelden en uitspraken worden hoogstens gebruikt voor reclame doeleinden zoals genoemd in Gebruikersinhoud.

Betaalgegevens worden niet op ons platform opgeslagen. Alle betalingen worden verwerkt door de Nederlands betaalprovider ‘Mollie’. Daarom zijn op alle betalingen de privacy voorwaarden van Mollie van toepassing.

Onze website en social media maakt gebruik van cookies. Hiermee houden we voorkeuren en trends bij van onze gebruikers en kunnen we onze diensten verbeteren. 

TYO-abonnementen

Je kunt lid worden van Tula Yoga Online door een maandelijks of jaarlijks abonnement aan te schaffen, of door deel te nemen aan een van de aangeboden cursussen.

Incasso’s

Betaling van de maand abonnementen worden automatisch afgeschreven rondom de dag van de maand waarop je je abonnement bent gestart door middel van een automatisch incasso.

Vergoeding

Terugbetaling zijn niet mogelijk en betalingen worden niet vergoed door middel van een aankooptegoed op onze site.

Annuleren

Je mag ten alle tijden je abonnement stoppen. Houd er rekening mee dat de verwerking van je annulering tot 48uur in beslag kan nemen. Hoe je dit kunt doen lees je hier. Wanneer je je abonnement stopzet verlies je toegang tot je TYO-account en de TYO community. Gekochte cursussen blijven beschikbaar tot 12 maanden na aankoop.

Aanpassing in Algemene Voorwaarden

Het kan zijn dat er zo nu en dan iets wijzigt in deze algemene voorwaarden. Dit zullen we duidelijk aangeven op deze pagina. 

Verkoop van zaken

Tula Yoga Online behoud het recht om alle diensten (inclusief de data van gebruikers) over te dragen aan een derde partij door middel van verkoop, fusie etc. Dit mag echter alleen als de nieuwe (mede-)eigenaar de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven volledig overneemt. Wanneer deze situatie zich voordoet worden alle leden en gebruikers op de hoogte gesteld. Je hebt altijd de mogelijkheid om eventuele gegevens te verwijderen.

Aanpassing in prijzen

Mochten we onze prijzen wijzigen dan stellen we TYO-leden daar minstens drie maanden vooraf van op de hoogte.

Vragen, opmerkingen & klachten

In het geval je ergens niet blij mee bent, of als we je ergens mee kunnen helpen binnen onze diensten mag je ons 24uur per dag mailen op welkom@tulayogaonline.nl. We helpen je dan zo spoedig mogelijk. 
Mocht je alsnog niet tevreden zijn met onze service dan kun je contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Datum: 1 oktober 2020 | Tula Yoga Online v.o.f. 

up